Vydáno: 24. 4. 2017

Stav: Odesláno

Ředitelka Mateřské školy Přibyslavice

oznamuje, že

 

Ve čtvrtek 27.dubna  2017 se uskuteční  ,,Den otevřených dveří“.

Od 15.30 do 16,30 hodin  bude  rodičům s dětmi umožněn vstup do MŠ.

 Tento den rodiče (zákonní zástupci) mohou hned ve  třídě ve spolupráci

s učitelkou vyplnit tiskopis:  „Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy“.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro nový školní

rok 2017/2018 tj. s nástupem k 1. 9. 2017 bude probíhat v Mateřské škole

Přibyslavice ve středu  3. května 2017

v době od 9,30 do 11,30 hodin a od 13,00 do 14,00 hodin.

 

 Zákonní zástupci k zápisu vezmou s sebou

-         svůj občanský průkaz

-          rodný list dítěte

-          vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání