Vydáno: 24. 11. 2022

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:                Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                  30. 11. 2022 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

  1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 9/2022
  2. Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Přibyslavice a Změny č. 1 Územního plánu Přibyslavice
  3. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace budovy Salajka – Multifunkční objekt Přibyslavice“
  4. Schválení finanční investice obce – změna dluhopisu Cyrrus
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

Srdečně Vás zveme na slavnostní rozsvěcování vánočního stromku, které se bude odehrávat na místních kurtech v neděli 27. listopadu 2022 od 17.00 hodin.

Na programu bude vystoupení dětí z mateřské školy a vánoční překvapení.

Bohaté občerstvení bude pro Vás připravené.