Vydáno: 22. 2. 2023

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:                     Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                      23. 2. 2023 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

  1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 11/2022 a 1/2023
  2. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku Mateřské školy Přibyslavice za rok 2022
  3. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace budovy Salajka – Multifunkční objekt Přibyslavice“
  4. Diskuze
  5. Závěr

 

Kamenictví GAMAR oznamuje občanům, že přijímá zakázky na rok 2023 s možností výběru ze skladových materiálů za ceny před nadcházejícím zdražením.

Nabízí:

- Zhotovení nových žulových pomníků, výběr z katalogu, nebo dle Vašich požadavků
- Opravy jak terasových, tak žulových starších pomníků včetně základů.
- Sekání, zlacení a stříbření nápisů.
- Žulové krycí desky ( různé barvy a tvary)
- Výměnu rámů. podstavců a prodej všech náhrobních doplňků
Objednat můžete na tel. 776 333 797, nebo si domluvit osobní schůzku.