Hlášení místního rozhlasu ze dne 21.8.2023 - zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice.

Vydáno: 21. 8. 2023

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              24. 8. 2023 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

  1. Schválení systému spolufinancování sociálních služeb pro ORP Rosice
  2. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 4 a 5/2023
  3. Schválení Smlouvy č.: NM-001030081859/001-VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:NM-014330080416/001-YPM
  5. Schválení Smlouvy č.: NM-001030080753/003-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  6. Schválení Smlouvy č. 7221100021 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
  7. Diskuse
  8. Závěr