Vydáno: 21. 4. 2017

Stav: Odesláno

Ředitelka Mateřské školy Přibyslavice

oznamuje, že

ve čtvrtek 27. dubna 2017  se  uskuteční  „Den otevřených dveří“.

Od 15.30 do 16.30 hodin bude rodičům s dětmi umožněn vstup do MŠ. Tento den rodiče (zákonní zástupci) mohou hned ve třídě ve spolupráci s učitelkou vyplnit  tiskopis : „Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy“.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro nový školní rok 2017/2018 tj. s nástupem k 1.9.2017 bude probíhat v Mateřské škole Přibyslavice ve středu 3.května 2017 v době od 9.30 do 11.30 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin.

Zákonní zástupci k zápisu vezmou s sebou

-          svůj občanský průkaz

-          rodný list dítěte

-          vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání