Vydáno: 20. 2. 2020

Stav: Odesláno

Oznamujeme občanům, že z důvodu dokončení stavebních prací na akci "Přibyslavice - zvýšení dopravní bezpečnosti" bude v obci v termínu od 1. března do 31. května 2020 provedena ČÁSTEČNÁ uzavírka provozu na státní silnici č. II/602 Brno - Velká Bíteš v úseku přibližně od hranice s krajem Vysočina za křižovatku s komunikací č. III/3798 vedoucí ze státní silnice do obce. Bude se jednat o posuvná pracovní místa o maximální délce 50m, ve kterých bude provoz veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen dopravními značkami. Dále bude provedena ÚPLNÁ uzavírka provozu na komunikaci č. III/3798 Přibyslavice - Radoškov v úseku od křižovatky se státní silnicí č. II/602 po dům č.p. 43 (Rafaelovi). Autobusové zastávky na státní silnici budou nadále funkční. Zastávka autobusu naproti obecního úřadu bude přesunutá na konec ulice Radoškovská ke Štočkovým. Doporučená objízdná trasa je přes Svatoslav. Pro místní občany bude možný průjezd přes obec po ulici Mistrovská, Chaloupky, Dlouhá s výjezdem na státní silnici mezi zahradami u Tomkových. Předpokládá se, že bude v tomto období zvýšený provoz v obci, proto žádáme občany, aby neparkovali na místních komunikacích. Tento zákaz platí trvale, ale stále ho někteří občané nedodržují.