Vydáno: 18. 10. 2023

Stav: Odesláno

Oznamuji občanům, že v sobotu 21. října 2023 bude v obci provedený sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby železný šrot ukládali na vhodném místě před domem.

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:                     Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                      19. 10. 2023 od 18.00 hodin

Navržený program jednání:

  1. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
  2. Schválení žádosti o poskytnutí peněžního daru pro TJ Sokol Přibyslavice
  3. Schválení žádosti TJ Sokol Přibyslavice o zajištění spolufinancování projektu „Stavební úpravy sokolovny, Radoškov“
  4. Schválení výsledku aukce dle E-VYHLÁŠKY č. 23DR001209
  5. Schválení smluv o zemědělském pachtu se společností ZEOS, a.s.
  6. Schválení Kupní smlouvy č. KS-2/2023
  7. Schválení Kupní smlouvy č. KS-3/2023
  8. Schválení Smlouvy směnné k nemovitým věcem č. SM-1/2023
  9. Diskuze
  10. Závěr

 

Sdružení kominíků a topenářů

bude provádět v naší obci v SOBOTU dne 11.11. požadované kontroly a čištění komínů dle zákona č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů.

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989