Vydáno: 17. 4. 2023

Stav: Odesláno

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 se uskuteční Den otevřených dveří v MŠ Přibyslavice. V době od 16.00 do 18.00 hodin si zákonní zástupci s dětmi mohou prohlédnout interiér mateřské školy a strávit zde společný čas s dětmi.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Ředitelka MŠ Přibyslavice vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024, který se bude konat ve čtvrtek 11. května 2023 od 10.00 hodin do 16.00 hodin v ředitelně MŠ.

Podrobnější informace naleznete na www.mspribyslavice.webnode.cz

Sdružení kominíků a topenářů bude v naší obci v pátek 12. května 2023 provádět požadované kontroly a čištění komínů dle zákona č. 34/2016 Sb. za 450,- Kč, čištění plynových kotlů za 450,- Kč a revize kotlů na tuhá paliva za        1. 100,- Kč.

Dále nabízí vložkování, frézování komínů a dodávku krbových kamen i s montáží. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle 608 748 989. Leták najdete ve vývěsce na hasičské zbrojnici.