Vydáno: 16. 5. 2022

Stav: Odesláno

Obec Přibyslavice společně s DH Galáni pořádají v sobotu 21. května 2022 od 14.00 hodin na posezení u kurtů Festival dechových hudeb. Vystoupí dechové hudby Vacenovjáci, Ištvánci a Galáni. Celým festivalem Vás bude provázet Květa Navrátilová. Předprodej vstupenek v hodnotě 180,- Kč je na obecním úřadě. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na společné setkání.

S okamžitou platností se vydává zákaz zalévání a napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu.

Upozorňujeme občany, že v průběhu tohoto týdne budou prováděné opravy překopů na ulici Dlouhé. Provoz v místě opravy bude omezený.

Okresní soud Brno-venkov se potýká s nedostatkem přísedících Zájemci o výkon funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2022 – 2026 se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Přísedícím může být ustanoven občan ČR, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat a v den ustanovení dosáhne věku nejméně 30 let.