Vydáno: 16. 3. 2020

Stav: Odesláno

Na základě usnesení Vlády České republiky (Sbírka zákonů č. 87/2020)

ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření

Obecní úřad Přibyslavice omezuje rozsah úředních hodin s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.:

    Pondělí 14:00 – 17:00

    Středa 14:00 – 17:00

Upozornění: do ukončení nouzového stavu na území ČR nebude přijímána hotovost!

(platby je možné provádět bezhotovostně příkazem k úhradě na bankovní účet obce 9800129604/0600)