Vydáno: 15. 9. 2021

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:                     Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                      21. 9. 2021 od 19.30 hodin

Navržený program jednání:

  1. Schválení výsledku zadávacího řízení a návrhu smlouvy o dílo pro stavební akci „Revitalizace budovy Salajky - Multifunkční objekt Přibyslavice“
  2. Diskuze
  3. Závěr

 

Zveme občany na besedu se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny o obsádce a dalším využití Přibyslavického rybníka, která se bude konat v pátek 17.9.2021 od 17 hod. v sále hasičské zbrojnice.