Vydáno: 15. 6. 2022

Stav: Odesláno

V pátek 17. června 2022 bude v Radoškově provedený svoz velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistavený v době od 15.00 do 16.00 hodin na prostranství u studny.

 

V úterý 21. 6.2022 od 18:00 hodin se v sále hasičské zbrojnice uskuteční jednání s občany Přibyslavic a Radoškova k podávání podnětů pro změnu č. 1 Územního plánu Přibyslavice.

 

SDH Přibyslavice Vás srdečně zve na oslavu 125. výročí založení sboru, která se koná v sobotu 18. června 2022 na hřišti v Otmarově.

Program: 13.00 příjezd sborů

                  13.30 slavnostní nástup

                  14.00 ukázky a soutěže historických hasičských stříkaček

                  17.00 ukončení soutěží a předání cen

Potom bude následovat volná zábava a posezení s hudbou. Po celou dobu trvání akce bude občerstvení zajištěno.

Z důvodu hladkého průjezdu hasičských vozů žádáme majitele osobních automobilů, kteří parkují na veřejném prostranství ulic U Hřiště a Otmarov, aby tam auta nenechávali.

V této části obce bude v sobotu umístěná značka zákaz vjezdu motorových vozidel.