Vydáno: 16. 5. 2018

Stav: Odesláno

Oznamujeme Vám, že ve spodní části Radoškova byl umístěný kontejner na velkoobjemový odpad.

Upozorňujeme, že kontejner je určený pro domovní odpad, který se nedá odložit do popelnice.

Do kontejneru nedávejte pneumatiky, elektroodpad, bioodpad, stavební ani nebezpečný odpad.

 

Připomínám, že vybíráme poplatky za odpad na letošní rok.

 

Oznamujeme zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově u místních kurtů.

Bližší informace najdete na úřední desce obce.