Vydáno: 11. 5. 2020

Stav: Odesláno

Oznamuji občanům, že v areálu zemědělského družstva si mohou bezplatně pro vlastní potřebu odebrat kompost.

Předem je potřeba se domluvit s panem Tunkrem.

Pozůstalí po zemřelé paní Emilii Pelikánové děkují všem spoluobčanům za projevy soustrasti a spoluúčast při posledním rozloučení se zesnulou.