Vydáno: 11. 11. 2019

Stav: Odesláno

Pozůstalí po zemřelé paní Ludmile Dvořákové děkují všem spoluobčanům za projevy soustrasti a spoluúčast při posledním rozloučení se zesnulou.

Oznamuji, že vybírám vodné za 3.Q 2019.