Vydáno: 10. 6. 2022

Stav: Odesláno

SDH Přibyslavice Vás srdečně zve na oslavu 125. výročí založení sboru, která se koná v sobotu 18. červan 2022 na hřišti v Otmarově.

Program:  13.00 příjezd sborů

                  13.30 slavnostní nástup

                  14.00 ukázky a soutěže historických hasických stříkaček

                  17.00 ukončení soutěží a předání cen

Následuje volná zábava a posezení s hudbou. Po celou dobu trvání akce občerstvení zajištěno.

Obecní úřad Přibyslavice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice dne 14. 6. 2022 od 18.00 hodin v sále hasičské zbrojnice

Navržený program jednání:

 1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 2, 3 a 4/2022
 2. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Přibyslavice
 3. Schválení určeného zastupitele pro pořizování změny č. 1 Územního plánu Přibyslavice
 4. Projednání záměru obecní fotovoltaické elektrárny a schválení Rámcové smlouvy o spolupráci se společností AGRO PV 100 s.r.o.
 5. Schválení smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností AGRO PV 100, s.r.o.
 6. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro akci Revitalizace budovy Salajka – Multifunkční objekt Přibyslavice
 7. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností EKOS, výrobní družstvo na základě Změnového listu č. 1, 2, 3 a 4
 8. Schválení dohody o narovnání se společností Gremis, s.r.o.
 9. Schválení Návrhu na schválení smíru se společností M – SILNICE a.s.
 10. Schválení Smlouvy o umístění zařízení na budově čp. 1, Přibyslavice
 11. Schválení směny pozemků parc. č. 70/7, 740/105, 956/55 a 956/56 v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

V úterý 21. 6. od 18:00 hodin se v sále hasičské zbrojnici uskuteční jednání s občany Přibyslavic a Radoškova k podávání podnětů pro změnu č. 1 Územního plánu Přibyslavice.

Mateřská škola Přibyslavice společně s obcí připravují pro všechny děti Den otevřené branky na školním parčíku v pondělí 13.6.2022 od 15:30 do 17:00 hodin. Děti dostanou malé občerstvení a dárky. Akce se bude konat pouze za příznivého počasí. Za bezpečnost svých dětí zodpovídají jejich rodiče.