Vydáno: 10. 5. 2023

Stav: Odesláno

Oznamujeme občanům, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 15.5.2023 od 7:30 do 16:00 hodin přerušená dodávka elektrické energie do části ulice Dlouhé po obou stranách od domu č.p. 72 Tomkových po dům č.p. 167 Sobotková a část ulice Chaloupky k č.p. 128 ,155 a 65.

 

Ředitelka MŠ Přibyslavice vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024, který se bude konat ve čtvrtek 11. května 2023 od 10:00 hodin do 16:00 hodin v ředitelně MŠ.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách mateřské školy www.mspribyslavice.webnode.cz.

 

V pondělí 15. května se bude konat od 17:00 hodin v hasičce členská schůze hasičů. Účast všech členů je důležitá.

 

Upozorňujeme občany na dodržování obecně závazné vyhlášky obce o regulaci hlučných činností na území obce, která každému ukládá zdržet se o nedělích a státem uznávaných svátcích v době od 6:00 do 22:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů apod.