Vydáno: 27. 6. 2016

Stav: Odesláno

Bezpečné prázdniny

V úterý 28.6. od 15.00 hodin proběhne na tenisovém kurtu akce pro děti

„BEZPEČNÉ PRÁZDNINY“.

Bude to odpoledne plné úkolů a zábavy nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Potkáte zde zástupce BESIPU, POLICIE,ZÁCHRANÁŘE,HASIČE i ZDRAVOTNÍKY.

Pro děti,.které se aktivně zúčastní soutěží je přichystáno malé občerstvení zdarma.

Pokud chcete zažít zajímavé odpoledne a poučit vaše dítě o bezpečnosti nejen na silnici, tak si tuto akci nenechte ujít.

Připomínáme, že do konce června se platí stočné za rok 2016 ve výši 900,- Kč na osobu nebo objekt k rekreaci a to v hotovosti do pokladny na obecním úřadě nebo převodním příkazem na číslo účtu 9800129604/0600, v.s. 2321+číslo objektu. Zároveň žádáme zástupce za dům (jeden z vlastníků), aby se dostavil na obecní úřad k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod.