Vydáno: 15. 6. 2016

Stav: Odesláno

 

  1. Ve čtvrtek 16.6. v Přibyslavicích a v pátek 17.6.2016 v Radoškově budou pracovníkem společnosti e.on provedené odečty stavu elektroměrů v domácnostech. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, zanechte lístek se stavem elektroměru u sousedů nebo na jiném vhodném přístupném místě. Můžete také volat na telefon 603 910 351 nebo poslat zprávu emailem na adresu novotnypedy@seznam.cz
  2. Informujeme Vás o konání zasedání zastupitelstva Obce Přibyslavice, které bude ve čtvrtek 16.6.2016 od 18.00 hodin na sále hasičské zbrojnice
  3. Ve dnech 18. a 19. června bude z důvodu opravy dešťové kanalizace před domem č. 14 v Radoškově uzavřena hlavní silnice přes Radoškov. V těchto dnech prosím využívejte komunikaci za zahradami.
  4. Připomínáme, že do konce června se platí stočné za rok 2016 ve výši 900,- Kč na osobu nebo objekt k rekreaci a to v hotovosti do pokladny na obecním úřadě nebo převodním příkazem na číslo účtu 9800129604/0600, v.s. 2321+číslo objektu. Zároveň žádáme zástupce za dům (jeden z vlastníků), aby se dostavil na obecní úřad k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod.