Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Přibyslavice

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Přibyslavice datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

 • Časová možnost podání:
  kdykoliv
 • Potvrzení přijetí:
  následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny:
  pondělí: 8:00-12:00 12:30-17:00
  středa: 8:00-12:00 12:30-16:00

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.

Kontaktní adresa

Hodnoty označené * jsou povinné

Prostudujte před odesláním

 • Upozornění

  Upozornění

  1. Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.
  2. Chcete-li poslat datovou zprávu podepsanou elektronickým podpisem, klepněte ZDE
 • Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

  Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

  1. Kontrola elektronické datové zprávy:

   1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
   2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
   3. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
   4. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
  2. Potvrzení doručení datové zprávy

   Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:

   VZOR:

   Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Přibyslavice, na elpodatpribyslavice@volny.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

   Identifikátor dokumentu
   S pozdravem
   Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

 • Seznam právních předpisů

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Přibyslavice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  1. musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  2. nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno