DSO Devět křížů

Dobrovolný svazek obcí Devět křížů

Dobrovolný svazek obcí Devět křížů (dále jen „svazek“) byl založen zakladatelskou smlouvou dle zákona o obcích č. 367/1990 Sb., ve znění zákona č. 302/1990 Sb., v platném znění a podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož založení schválily obce zastoupené pověřenými zástupci na své zakládající valné hromadě konané dne 7. 11. 1995.

Členy svazku jsou:             Obec Přibyslavice
                                                    se sídlem Sokolská č.p. 44, 664 83 Přibyslavice
                                                    zastoupená Ing. Ivou Hadašovou, starostkou obce
                                               Obec Lesní Hluboké
                                                  se sídlem Lesní Hluboké č.p. 46, 664 83 Lesní Hluboké
                                                    zastoupená Ing. Vladimírem Ryšánkem, starostou obce
 

Účelem svazku je zásobování pitnou vodou především členy svazku.

Svazek je samostatným právním subjektem nesoucím právní a majetkovou odpovědnost za svou činnost, samostatně hospodařícím na svůj účet. Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.

Orgány svazku jsou valná hromada, předsednictvo, kontrolní a revizní komise. Funkci předsednictva plní valná hromada.

Pro období listopad 2022 – říjen 2026 je Obec Přibyslavice ve svazku zastoupena 3 členy, a to:

Aleš Tunkr, předseda svazku                                          tel.:  608 980 447
Iva Hadašová, člen                                                            tel.:  778 737 887
Jiří Fryč, člen                                                                       tel.: 546 440 292

Pro období listopad 2022 – říjen 2026 je Obec Lesní Hluboké ve svazku zastoupena 3 členy, a to:

Ing. Vladimír Ryšánek, místopředseda svazku           tel.:  724 183 446
Vladimír Ryšánek, člen                                                     tel.: 546 440 271
František Blecha, člen                                                       tel.: 546 440 271

 

Sídlo svazku: Dobrovolný svazek obcí Devět křížů, Sokolská č.p. 44, 664 83 Přibyslavice

IČO: 652 649 08


Schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2024

Schválený střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2025, 2026

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2024

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2025, 2026


Rozpotové opatření RO/2023/002

Rozpotové opatření RO/2023/001

Schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2023

Schválený střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2024, 2025

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2023

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2024, 2025


Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2022

Schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2022

Schválený střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2023, 2024

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2023, 2024


Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2021

Schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2021

Schválený střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2022, 2023

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2022, 2023


Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2020

Schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2020

Schválený střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2021, 2022

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2021, 2022


Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2019

Schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2019

Schválený střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2020, 2021

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2020, 2021


Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018

Schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2018

Schválený střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2019, 2020

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2019, 2020

 


Rozbor vody ze dne 19.9.2018