Dotace

 

6. Přibyslavice - Dopravní automobilLogo MVCR

 

Projekt "Přibyslavice - Dopravní automobil" byl realizovaný v roce 2016 a byl spolufinancován Ministerstvem vnitra v rámci Programu dotace pro jednotky SDH obcí a dále Jihomoravským krajem na základě žádosti o individuální dotaci JMK 2016 na realizaci projektu "Pořízení nového Logo JMKdopravního automobilu pro JSDH". 

Projekt řešil pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Přibyslavice. Byl zakoupen nový vůz Ford Transit Kombi V363 L3 pro 9ti členou posádku.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1.003.359,- Kč, z toho příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra 450.000,- Kč, příspevěk z rozpočtu Jihomoravského kraje 300.000,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 253.359,- Kč.

       

 

5. Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice                           LOGO OPŽP

Projekt "Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice" byl realizovaný v roce 2015 a byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, název přioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a světu.

Projekt řešil vybudování zahrady v přírodním stylu při mateřské škole v obci Přibyslavice. Nově vzniklá zahrada je využita k environmentálnímu vzdělávání a rozvoji dětí předškolního věku. Došlo k vytvoření "přírodní učebny", která přinesla možnost k výchově dětí v oblasti životního prostředí, podpoří jejich zájem o přírodu, tvořivost a sociální chování. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1.403.447,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 1.192.929,95 Kč, příspevěk SFŽP ČR 70.172,35 Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 140.344,70 Kč.

     Zahrada 1  Zahrada 2 

     Zahrada 3  Zahrada 4

     Zahrada 5  Zahrada 6

 

4. Revitaliace denní místnosti - herny v MŠ Přibyslavice

 Logo MMR

Projekt "Revitaliace denní místnosti - herny v MŠ Přibyslavice" byl realizovaný v roce 2015 a byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Projekt řešil stavební úpravy stropu, stěn a podlahy. Došlo ke snížení a zaizolování stropu, zateplení podlahy včetně nové krytiny, byly provedeny nové eletrorozvody včetně nového osvětlení a místnost byla osazena 4 ks světlovodů, které zajistily její dostatečné denní osvětlení.

Celkové náklady projektu činily 567.984,- Kč, z toho příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro mísní rozvoj 391.150,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 176.834,- Kč.

   Školka 1 Školka 2

 

3. Kanalizace a ČOV Přibyslavice

Kanalizace a ČOV Přibyslavice

2. Rozšíření separace a svozu bioodpadů v obci Přibyslavice

LOGO OPŽP

 

Projekt "Rozšíření separace a svozu bioodpadů v obci Přibyslavice" byl realizovaný v letech 2014-2015 a byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt navázal na samostatný projekt "Kompostárna Přibyslavice" a podpořil rozšíření systému sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů na území obce Přibyslavice. Při realizaci projektu byl pořízen kontejnerový nosič, kontejnery (8 m3) v počtu 2 ks, kontejner (4 m3) v počtu 1 ks a štěpkovač. Projektovaná kapacita sběru a svozu bioodpadů je cca 30 t/rok. 

Celkové náklady projektu činily 1.063.590,- Kč. Způsobilé výdaje projektu činily 901.087,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 765.923,- Kč, příspevěk SFŽP ČR 45.054,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 90.110,- Kč.

 

1. Kompostárna Přibyslavice LOGO OPŽP

Projekt "Kompostárna Přibyslavice" byl realizovaný v letech 2014-2015 a byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt podpořil zřízení kompostárny - malé zařízení do 149 t/rok, které slouží pro obec Přibyslavice pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dle ust. § 33b odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Při realizaci projektu byl pořízen traktor Zetor Proxima PLUS 90 s čelním nakladačem a vibrační deska - síto.

Celkové náklady projektu činily 1.360.282,- Kč. Způsobilé výdaje projektu činily 1.206.975,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 1.025.928,- Kč, příspevěk SFŽP ČR 60.348,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 120.699,- Kč.

Vibrační deska_síto