ŽIVÝ BETLÉM A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

28. 11. 2019

 

Chasa Přibyslavice společně s obcí a místními spolky

Vás srdečně zvou na první adventní neděli 1. prosince od 16.00 hodin do areálu tenisových kurtů.

Na programu bude vystoupení Živý betlém, rozsvěcení vánočního stromu, hudební vystoupení folkové skupiny Marian a úlety z Jižní Moravy a tradiční občerstvení.