Výběrové řízení na pozici Strážník Městské policie Rosice

28. 6. 2016

MĚSTO ROSICE

Palackého nám. 13, 665 01 ROSICE

________________________________________

STAROSTA MĚSTA ROSICE

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pozice:

Strážník Městské policie Rosice

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

 • státní občanství ČR,
 • středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinnosti strážníka dle zákona 553/1991 Sb.,
 • věk minimálně 21 let,
 • bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
 • spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.

Další požadavky:

 • komunikační a organizační schopnosti,
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič,
 • tělesná a duševní způsobilost,
 • uživatelská znalost práce s PC,

Výhodou je:

 • platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie,
 • praxe u obecní policie,
 • platný zbrojní průkaz sk. D,
 • trvalé bydliště Rosice a okolí (z důvodu dosažitelnosti),
 • znalost AJ nebo NJ.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené + 3 dny na zotavenou
 • stravenky
 • příspěvek na dovolenou
 • příspěvek na penzijní připojištění

Vybraní uchazeči budou podrobeni psychologickému posouzení způsobilosti a testu fyzické zdatnosti pro výkon funkce strážníka městské policie.

Termín nástupu: dle dohody

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Do doby získání osvědčení pobírá čekatel plat odpovídající 5. platové třídě (platový tarif 16.530,- Kč), po zařazení do přímého výkonu služby  - 8. platová třída, platový stupeň dle započitatelné praxe.

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Ing. Michaela Sochorová, tel. 546 492 106.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice nebo předejte na podatelně Městského úřadu Rosice, Žerotínovo nám. 1 tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 29. 7. 2016. Zásilku označte na obálce heslem„NEOTEVÍRAT výběrové řízení - strážník MěP“.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce připojte:

-        strukturovaný životopis,

-        čestné prohlášení o bezúhonnosti dle ust. § 4a zákona o obecní policii (ne starší tří měsíců),

-        čestné prohlášení o spolehlivosti dle ust. § 4b zákona o obecní policii (ne starší tří měsíců),

-        kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

-        souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 Rosicích dne 28. června 2016                                                               Mgr. Jaroslav Světlík, v. r.

                                                                                                                   starosta města