Výběrové řízení na pozici referenta odboru kancelář starosty a Obecního živnostenského úřadu MěÚ Rosice