27. 10. 2017

Oznamujeme, že vybíráme vodné za 3.Q 2017.