Uzavření Živnostenského úřadu MěÚ Rosice pro nemoc

19. 1. 2021

Vážení občané,

sdělujeme Vám, že Živnostenský úřad MěÚ Rosice je pro nemoc od 19.01.2021 uzavřen.
Písemnosti můžete zanechat na podatelně MěÚ Rosice, Žerotínovo nám. 1, Rosice  (jižní křídlo zámku).

Městský úřad Rosice