Uzavírka silnice III/3799 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích