Uzavírka D1 směr Brno, včetně odpočívky Devět křížů

29. 7. 2016

Uzavření pravého jízdního pásu ve směru na Brno a práce na pravém jízdním pásu jsou předpokládané - od 12.8. 2016 od 20:00 hodin . Ukončení prací na pravém jízdním pásu a převedení dopravy na nově zmodernizovaný povrch ve směru na Brno se předpokládá 3.12.2016.

 

Během této etapy bude probíhat kompletní modernizace pravého jízdního pásu ve směru staničení (tj. směr na Brno). Provoz bude veden v režimu 2+2 v pomocných jízdních pruzích v levém jízdním pásu. Oddělení protisměrných jízdních pruhů bude dočasným svodidlem. Jeho poloha je stejná jako v předchozí etapě 2b. Během celé etapy bude uzavřena pravá odpočívka Devět křížů. Po dobu etapy 3 bude uzavřen nájezd v MÚK 162 Velká Bíteš vpravo (ve směru na Brno). Objízdná trasa bude vedena po dálnici D1, tj. nájezd vozidel v exitu 162 ve směru na Prahu a poté otočení vozidel na exitu 153. V dotčeném regionu budou o uzavření nájezdu na D1 řidiči informování vhodným dopravním značení (IP22) – zejména na příjezdu od Náměště nad Oslovou. Současně bude uzavřen výjezd v MÚK 168 Devět křížů vpravo, za který bude použit náhradní sjezd v exitu 178. Před exitem 162 bude na dálnici D1 osazena IP22 s informací ohledně uzavření exitu 168.