28. 1. 2016

Vážený pane starosto, vážení koledníci, asistenti Tříkrálové sbírky,

přijměte mé velké poděkování za Vaši pomoc, spolupráci i podporu při organizování letošní Tříkrálové sbírky. Velice si cením, že jste nezištně věnovali svůj volný čas a podpořili naše charitní dílo.

Jsme nesmírně vděčni koledníkům, kteří i přes značnou nepřízeň počasí rozdávali radost svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Díky nim se sbírka stává součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.

V Tříkrálové sbírce 2016 se v tišnovském děkanství podařilo vybrat částku 1 299 963 Kč, což je o 80 031 Kč více jako v loňském roce. Výtěžky po jednotlivých obcích jsou k dispozici na našich webových stránkách http://tisnov.charita.cz/trikralova-sbirka/

Výtěžek Tříkrálové sbírky se z velké části vrací do oblastí, kde byly finance vybírány a je určen převážně pro potřeby daného regionu. A těch potřeb bude, předpokládáme, v letošním roce více než jindy vzhledem k novému financování sociálních služeb.

Přeji Vám ze srdce radostný rok 2016.

S pozdravem
Bc. Pavla Caudrová
Koordinátor TKS

Přílohy