13. 9. 2021

Salajka včera, dnes a zítra ...

Současnost je i budoucí minulost a je nutné ji podle toho tvořit ...

Budova čp. 1 - Salajka

Video Salajka

... obnovení a návrat k důstojnosti, kterou si zaslouží/me ...

... musí začít.

Článek Revitalizace budovy Salajka ze Zpravodaje z Přibyslavic a Radoškova 3. vydání 6-8/2020

Obec Přibyslavice získala na realizici projektu "Revitalizace budovy Salajka - Multifunkční objekt Přibyslavice" příslib dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova.

1. září 2021 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele projektu "Revitalizace budovy Salajka - Multifunkční objekt Přibyslavice".

Schvalování výsledku zadávacího řízení a návrhu smlouvy o dílo pro stavební akci „Revitalizace budovy Salajky - Multifunkční objekt Přibyslavice“ bude projednáno na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice dne:

13. 9. 2021 od 18 hod.