Přerušení dodávky el. energie dne 26.4.2023 v části chatové oblasti napájené z TS200711 Humpolíček.

29. 3. 2023

Přerušení dodávky el. energie dne 26.4.2023 v části chatové oblasti napájené z TS200711 Humpolíček.

Přílohy