12. 4. 2016

Město Rosice

ve spolupráci se sdružením EUROECO, z.s.

za podpory obce Zastávka, pořádá

chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře

ulovené v honitbách ORP Rosice v roce 2015-2016

„Společenský sál Dělnického domu v Zastávce"

22. a 23. dubna 2016

Program přehlídky:

Pátek 22.04.2016

13,00 - 17,00hod.

10,00 hod. - program pro školy

13,00 hod. – otevření přehlídky

15,30 hod. – přednáška veterinární správy

Sobota 23.04.2016

09,30 - 15,30 hod.

9,30 hod. - otevření výstavy

10,00 hod. – slavnostní zahájení

15,30 hod. – ukončení výstavy

22.04.2016 – 15,30 hod.- přednáška pracovníka Krajské veterinární správy

„MVDr. Karel Chalupník",

na aktuální téma chorob, nákaz a evidencí a to nejen v myslivosti

Videoprodukce s mysliveckou tématikou

Laserová střelnice

Partner přehlídky: