22. 7. 2016

Benediktinské opatství Rajhrad
                            Pozvánka
k slavení poutní mše svaté v kapli sv. Anny v Lesním Hlubokém
v neděli 24. července 2016 v 11.00 hod.
                                a
k následnému přátelskému setkání s malým pohoštěním u zámečku
v Lesním Hlubokém
Srdečně Vás zvou bratři benediktini