Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů

20. 9. 2016

OZNÁMENÍ

o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů

 

 

 

 

Starostka obce Přibyslavice podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.,  o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně  některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

o z n a m u j e :

 

  1.          1.         Volby  se uskuteční

 

v pátek dne 7. října 2016 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin

 

a

 

v sobotu dne 8. října 2016 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

 

  1.          2.         Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v Přibyslavicích je kancelář obecního úřadu Přibyslavice,  Sokolská 44, Přibyslavice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 v Radoškově je sokolovna, Radoškov.

 

 

Upozorňujeme voliče na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství ČR.

 

 

 

V Přibyslavicích dne : 20.9.2016

 

 

 

 

 

                                                                  Ing. Iva Hadašová - starostka