!!!KONČÍ!!! obslužnost zastávky Přibyslavice autobusovými spoji do Brna, ÚAN Zvonařka a zpět

10. 3. 2019

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás informovat o nevyhovění našeho požadavku na zachování obslužnosti zastávek Přibyslavice a Lesní Hluboké, motel 9 křížů, autobusovými spoji na trase Velká Bíteš,, nám. - Brno,, ÚAN Zvonařka a zpět, s účinností od 10. 3. 2019.

Danou situaci jsme společně s obcí Lesní Hluboké projednávali s hejtmany a Odbory dopravy Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, nicméně naše žádost o zachování obslužnosti našich zastávek byla zamítnuta. 

Kraj Vysočina s platností od 1.1.2019 a od 10.3.2019 přechází na nový dopravní systém obslužnosti, tzv. systém veřejné dopravy Vysočina, v rámci kterého bude dopravcům hradit kompenzaci ztráty, která jim vzniká jejich provozem. Zároveň z důvodu zkvalitnění propojení krajských měst Jihlavy a Brna pro občany svého kraje a časové úspory se rozhodl, že uvedené autobusové spoje budou ve Velké Bíteši najíždět na dálnici a naším územím již nebudou vůbec projíždět. V opačném případě požaduje po Jihomoravském kraji uhradit kompenzaci ztráty ve výši 3,2 mil. Kč ročně. Toto Jihomoravský kraj zamítl s odůvodněním, že je požadovaná kompenzace neúměrně vysoká s ohledem na počet přepravených osob. Tento požadavek je dle mého názoru neopodstatněný, neboť přes území Jihomoravského kraje uvedené spoje jezdit musí a v případě, že by obslužnost našich zastávek byla zachována, délka daných spojů se časově významně neprodlouží, cestující z našich obcí by mohli navýšit tržby v uvedených spojích a Kraj Vysočina by ušetřil za dálniční poplatky na úseku Velká Bíteš - Devět křížů.

Se zamítavými postoji obou krajů zásadně nesouhlasím. Nadále hledám další možnosti, jak vzniklou situaci uspokojivě vyřešit.

Jakožto člen petičního výboru bych Vám přesto chtěla touto cestou velice poděkovat za Váš aktivní přístup a Vaši podporu Petice "Zachování dopravní obslužnosti zastávek Přibyslavice (okres Brno-venkov) a Lesní Hluboké, motel 9 křížů, v autobusových spojích na trase Velká Bíteš,,nám. – Brno,,ÚAN Zvonařka“, která byla projednána na 88. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 25. února 2019 se zamítavým výsledkem. K petici se připojilo 594 občanů. Velice si toho vážím!

Ing. Iva Hadašová, starostka

Vyjádření Jihomoravského kraje k požadavku na zachování obslužnosti našich zastávek si můžete přečíst ZDE.

Vyjádření Kraje Vysočina k požadavku na zachování obslužnosti našich zastávek si můžete přečíst ZDE.