Informace k dani z nemovitých věcí.

26. 4. 2019

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019.

Informace ke zpřístpnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019.

Splatnost daně z nemovitých věcí.