Dotazník spokojenosti cestujících s autobusovou linkou Jihlava - Brno, ÚAN Zvonařka

24. 2. 2020

Vážení spoluobčané,

byli jsme osloveni panem Bc. Lukášem Urbánkem o zodpovězení krátkého dotazníku ohledně spokojenosti cestujících se službami v autobusové dopravě na trase Jihlava - Brno, ÚAN Zvonařka, který  bude sloužit k vypracování diplomové práce. Vzhledem k důležitosti neustále hlasitě opakovat náš nároz ohledně zrušení obslužnosti zastávek Přibyslavice a Lesní Hluboké na spojích Jihlava - Brno, ÚAN Zvonařka Vás tímto žádám, abyste věnovali tomuto dotazníku pozornost. V posledních bodech doporučuji uvést, že nejsme se službami spokojeni, a to právě zdůvodu zrušení obslužnosti zastávek Přibyslavice a Lesní Hluboké.

Odkaz k dotazníku:

https://www.survio.com/survey/d/G9W1O2N3R9C1U4E5R

Předem děkuji za Vaši ochotu.

S pozdravem

Ing. Iva Hadašová, starostka obce